Rodinné učení v muzeu - samoobslužný rodinný průvodce jako příklad uplatnění koncepce celoživotního učení v muzeu. / Museum family learning - self-service guide, an example of museum lifelong learning concept implementation.

Stránky 7-16
Citace NĚMEČKOVÁ, Jana. Rodinné učení v muzeu - samoobslužný rodinný průvodce jako příklad uplatnění koncepce celoživotního učení v muzeu. / Museum family learning - self-service guide, an example of museum lifelong learning concept implementation. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 7-16. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/rodinne-uceni-v-muzeu-samoobsluzny-rodinny-pruvodce-jako-priklad-uplatneni-koncepce-celozivotniho-uceni-v-muzeu-museum-family-learning-self-service-guide-an-example-of-museum-lifelong-learning-concept-implementation
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím