\"Plavby do Byzance\" nebo \"Útěk z Byzance\": Historická muzea a kulturní turistika počátkem XXI. století (případ Muzea byzantské kultury, Soluň, Řecko). / \"Sailing to Byzantium\" or \"Flight from Byzantium\": Historical Museums and Cultural Tourism in

Stránky 3-6
Citace KATSARIDOU, Iro a ANANJEV, Vitalij. \"Plavby do Byzance\" nebo \"Útěk z Byzance\": Historická muzea a kulturní turistika počátkem XXI. století (případ Muzea byzantské kultury, Soluň, Řecko). / \"Sailing to Byzantium\" or \"Flight from Byzantium\": Historical Museums and Cultural Tourism in. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 3-6. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/plavby-do-byzance-nebo-utek-z-byzance-historicka-muzea-a-kulturni-turistika-pocatkem-xxi-stoleti-pripad-muzea-byzantske-kultury-solun-recko-sailing-to-byzantium-or-flight-from-byzantium-historical-museums-and-cultural-tourism-in
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1



Sdílení na sociálních sítích




Rozumím