Průkopnická výstava k nitru hmoty v Brně. / Pioneering Exposition of the Interior of Mass in Brno.

Stránky 62-63
Citace ZÁRYBNICKÝ, Miloš. Průkopnická výstava k nitru hmoty v Brně. / Pioneering Exposition of the Interior of Mass in Brno. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2010, 48(1), 62-63. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/48-1/prukopnicka-vystava-k-nitru-hmoty-v-brne-pioneering-exposition-of-the-interior-of-mass-in-brno
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2010/48/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím