Světlo v galeriích a muzeích./ Light in galleries and museums.

Stránky 25-29
Citace KASANOVÁ, Karin Urbanová. Světlo v galeriích a muzeích./ Light in galleries and museums. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(2), 25-29. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-2/svetlo-v-galeriich-a-muzeich-light-in-galleries-and-museums
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím