\"Historic Houses Museums\" v ČR? / \"Historic Houses Museums\" in our countries?

Stránky 30-34
Citace ZIKMUND-LENDER, Ladislav. \"Historic Houses Museums\" v ČR? / \"Historic Houses Museums\" in our countries?. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2009, 47(2), 30-34. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-2/historic-houses-museums-v-cr-historic-houses-museums-in-our-countries
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím