Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. / Formation and development of museum pedagogy.

Stránky 3-24
Citace JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. / Formation and development of museum pedagogy. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(2), 3-24. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-2/vznik-a-rozvoj-muzejni-pedagogiky-formation-and-development-of-museum-pedagogy
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím