Muzeologická terminologie - zpět ke kořenům. / Terminology of museology - back to the roots.

Stránky 42-49
Citace RUTAR, Václav. Muzeologická terminologie - zpět ke kořenům. / Terminology of museology - back to the roots. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(2), 42-49. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-2/muzeologicka-terminologie-zpet-ke-korenum-terminology-of-museology-back-to-the-roots
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím