International Centre for Cultural and Heritage Studies.

Stránky 38-41
Citace HAVLŮJOVÁ, Hana. International Centre for Cultural and Heritage Studies. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(2), 38-41. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-2/international-centre-for-cultural-and-heritage-studies
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím