Dům historie Přešticka - muzeum řemesel a obchodu. / House of the history of Přeštice area - museum of crafts and market.

Stránky 50-51
Citace VALENTOVÁ, Drahomíra. Dům historie Přešticka - muzeum řemesel a obchodu. / House of the history of Přeštice area - museum of crafts and market. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(2), 50-51. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-2/dum-historie-presticka-muzeum-remesel-a-obchodu-house-of-the-history-of-prestice-area-museum-of-crafts-and-market
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím