Mikroformáty a jejich využití. / Microformats and their utilization.

Stránky 35-37
Citace SALONOVÁ, Kateřina. Mikroformáty a jejich využití. / Microformats and their utilization. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(2), 35-37. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-2/mikroformaty-a-jejich-vyuziti-microformats-and-their-utilization
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím