Doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D. Muzeolog, muzikolog a muzejník. / Doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D. Museologist, musicologist and museum worker.

Stránky 53-53
Citace VOJTAL, Petr. Doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D. Muzeolog, muzikolog a muzejník. / Doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D. Museologist, musicologist and museum worker. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2009, 47(2), 53-53. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/47-2/doc-phdr-karel-bozenek-phd-muzeolog-muzikolog-a-muzejnik-doc-phdr-karel-bozenek-phd-museologist-musicologist-and-museum-worker
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2009/47/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím