Předpoklady etnografických muzeí v přírodě k prezentaci lidové kultury./ Open air ethnographical museums possibilities for folk heritage presentation.

Pages 3-18
Museum: Museum and Regional Studies | 2009/47/1Share on Social Networks
Rozumím