Výstavní standardy - základní témata

Stránky 43-44
Citace , . Výstavní standardy - základní témata. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2008, 46(1), 43-44. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/46-1/vystavni-standardy-zakladni-temata
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2008/46/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím