Chladná krása plátové zbroje.

Stránky 113-114
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/2Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím