Chladná krása plátové zbroje.

Stránky 113-114
Citace ŠNAJDROVÁ, Evženie. Chladná krása plátové zbroje. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2007, 45(2), 113-114. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/45-2/chladna-krasa-platove-zbroje
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím