Nový doklad opevnění Valečovské sídelní aglomerace.

Stránky 110-112
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/2Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím