Nový doklad opevnění Valečovské sídelní aglomerace.

Stránky 110-112
Citace GABRIEL, František, PEŘINA, Ivan a PODROUŽEK, Kamil. Nový doklad opevnění Valečovské sídelní aglomerace. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2007, 45(2), 110-112. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/45-2/novy-doklad-opevneni-valecovske-sidelni-aglomerace
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím