Renesanční sklářská huť v Broumech.

Stránky 118-126
Citace ŽEGKLITZ, Jaromír. Renesanční sklářská huť v Broumech. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2007, 45(2), 118-126. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/45-2/renesancni-sklarska-hut-v-broumech
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2007/45/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím