Život novoměstského měšťana 15.-17. století v obraze písemných pramenů - svědectví knih městské kanceláře.

Stránky 236-241
Citace SAMOJSKÁ, Kateřina. Život novoměstského měšťana 15.-17. století v obraze písemných pramenů - svědectví knih městské kanceláře. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2006, 44(3-4), 236-241. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-3-4/zivot-novomestskeho-mestana-15-17-stoleti-v-obraze-pisemnych-pramenu-svedectvi-knih-mestske-kancelare
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím