Život novoměstského měšťana 15.-17. století v obraze písemných pramenů - svědectví knih městské kanceláře.

Pages 236-241
Citation SAMOJSKÁ, Kateřina. Život novoměstského měšťana 15.-17. století v obraze písemných pramenů - svědectví knih městské kanceláře. Museum: Museum and Regional Studies Prague: National Museum, 2006, 44(3-4), 236-241. ISSN 1803-0386. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/mmars/44-3-4/zivot-novomestskeho-mestana-15-17-stoleti-v-obraze-pisemnych-pramenu-svedectvi-knih-mestske-kancelare
Museum: Museum and Regional Studies | 2006/44/3-4Share on Social Networks
Rozumím