Výpověď paleopatologických nálezů.

Stránky 229-234
Citace LIKOVSKÝ, Jakub. Výpověď paleopatologických nálezů.. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 44, 44(3-4), 229-234. DOI: https://doi.org/. ISSN 1803-0386.Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-3-4/vypove-paleopatologickych-nalezu
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím