Výpověď paleopatologických nálezů.

Stránky 229-234
Citace LIKOVSKÝ, Jakub. Výpověď paleopatologických nálezů. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2006, 44(3-4), 229-234. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/44-3-4/vypove-paleopatologickych-nalezu
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2006/44/3-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím