Dílna restaurování papíru v Českém muzeu hudby

Stránky 153-160
Citace BÉNOVÁ, Jana . Dílna restaurování papíru v Českém muzeu hudby . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2016, 8(1-2), 153-160. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/8-1-2/dilna-restaurovani-papiru-v-ceskem-muzeu-hudby
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2016/8/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím