Dobroslav Orel a jeho práce s hudebními rukopisy 14.-16. století

Stránky 6-27
Klíčová slova Dobroslav Orel, Codex Speciálník, Medieval musical sources, Renaissance musical sources, Czech Medieval musical studies
Citace MRÁČKOVÁ, Veronika. Dobroslav Orel a jeho práce s hudebními rukopisy 14.-16. století . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2015, 7(1-2), 6-27. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/7-1-2/dobroslav-orel-a-jeho-prace-s-hudebnimi-rukopisy-14-16-stoleti
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2015/7/1-2

This study represents a partial survey of the estate of the Roman Catholic priest, musicologist, and pedagogue Dobroslav Orel (1870-1942) kept attheCzech Museum of Music. As a pioneer of research in the field of Czech Medieval and Renaissance music, beginning in the 1890s Orel documented previously unnoticed sources, researched them in a broader European context, and later inspired his students at Comenius University in Bratislava to take an interest in the field. The author concentrâtes on Orel’s work with musical manuscripts such as the Codex Speciálník and other manuscripts from Hradec Králové. Orel’s role in the creation of the Český kancionál (Czech Cantional, 1921), his pivotal work Hudební prvky svatováclavské (Musical Elements Concerning Saint Wenceslas, 1937), his contribution to the dating of the oldest Czech sacred songs, and his research in the field of musical paleography were also related to his work with sources.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím