Helfertova teorie hudebního muzea („hudebního archivu“)

Stránky 6-45
DOI 10.37520/muscz.2019.001
Klíčová slova Vladimír Helfert, music museum, musical archive, Music History Department of the Moravian Museum, musical museology, history of Czech museology, Zdeněk Nejedlý, National Museum in Prague
Citace ZAPLETAL, Miloš. Helfertova teorie hudebního muzea („hudebního archivu“). Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2019, 11(1-2), 6-45. DOI: https://doi.org/10.37520/muscz.2019.001. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/11-1-2/helfertova-teorie-hudebniho-muzea-hudebniho-archivu
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2019/11/1-2

The article is devoted to one of the first modern conceptions of a music museum within the framework of Czech or Czechoslovak ideas on musical museology. This conception originated with the musicologist Vladimír Helfert. The article follows the development of Helfert’s conception, which was realised primarily in the form of the Musical Archive of the Moravian Museum. The article also identifies the constant features of that conception. Helfert conceived of a music museum (“musical archive”) as a basic institution facilitating work on musical historiography, meaning the compiling, cataloguing, and protecting of musical artefacts (especially two-dimensional artefacts), and their presentation of to the expert community.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím