Přehrávač fonoválečků

Stránky 135-142
Citace MOJŽÍŠ, Vojtěch a FÜGNER, Milan. Přehrávač fonoválečků. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2009, 1(1-2), 135-142. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/1-1-2/prehravac-fonovalecku
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2009/1/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím