The 10th International Dormouse Conference [Desátá mezinárodní konference o plších]

Stránky 7–9
DOI 10.2478/lynx-2018-0001
Citace JUŠKAITIS, Rimvydas. The 10th International Dormouse Conference [Desátá mezinárodní konference o plších]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2018, 49(1), 7–9. DOI: https://doi.org/10.2478/lynx-2018-0001. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/49-1/the-10th-international-dormouse-conference-desata-mezinarodni-konference-o-plsich
Lynx, nová série | 2018/49/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím