První nálezy dvou druhů netopýrů, vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum) a netopýra vroubeného (Pipistrellus kuhlii), v Pošumaví (Chiroptera) [First records of two bat species, Rhinolophus ferrumequinum and Pipistrellus kuhlii, in the foothills of the Šumava Mts. (SW Bohemia, Czech Republic) (Chiroptera)]

Stránky 201–202
DOI 10.2478/lynx-2017-0013
Citace ČERVENÝ, Jaroslav. První nálezy dvou druhů netopýrů, vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum) a netopýra vroubeného (Pipistrellus kuhlii), v Pošumaví (Chiroptera) [First records of two bat species, Rhinolophus ferrumequinum and Pipistrellus kuhlii, in the foothills of the Šumava Mts. (SW Bohemia, Czech Republic) (Chiroptera)]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2017, 48(1), 201–202. DOI: https://doi.org/10.2478/lynx-2017-0013. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/48-1/prvni-nalezy-dvou-druhu-netopyru-vrapence-velkeho-rhinolophus-ferrumequinum-a-netopyra-vroubeneho-pipistrellus-kuhlii-v-posumavi-chiroptera-first-records-of-two-bat-species-rhinolophus-ferrumequinum-and-pipistrellus-kuhlii-in-the-foothills-of-the-sumava-mts-sw-bohemia-czech-republic-chiroptera
Lynx, nová série | 2017/48/1

Two bat species, the Greater horseshoe bat (Rhinolophus ferruequinum) and Kuhl’s pipistrelle (Pipistrellus kuhlii) were recorded in the foothills of the Šumava Mts. (Bohemian Forest), south-western Bohemia, for the first time. An adult female of R. ferrumequinum was found dead in a cellar of the Rabí castle ruins (49° 17’ N, 13° 37’ E) on 13 March 2017. A roosting adult male of P. kuhlii was discovered in the fissure between roof and timber of a bungalow in Kladenské Rovné (48° 48’ N, 14° 13’ E) on 25 June 2017.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím