Mammalogist Hans Martin Steiner passed away [Odešel mammaliolog Hans Martin Steiner]

Stránky 229–230
DOI 10.2478/lynx-2017-0020
Citace ZEJDA, Jan. Mammalogist Hans Martin Steiner passed away [Odešel mammaliolog Hans Martin Steiner]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2017, 48(1), 229–230. DOI: https://doi.org/10.2478/lynx-2017-0020. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/48-1/mammalogist-hans-martin-steiner-passed-away-odesel-mammaliolog-hans-martin-steiner
Lynx, nová série | 2017/48/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím