Methodological aspects of monitoring of large mammals along traffic corridors: A case study (Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla) [Různé metodické aspekty sledování velkých savců podél dopravních koridorů: Případová studie (Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla)]

Stránky 177–188
Citace SUK, Milan, KUŠTA, Tomáš, JEŽEK, Miloš a KEKEN, Zdeněk. Methodological aspects of monitoring of large mammals along traffic corridors: A case study (Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla) [Různé metodické aspekty sledování velkých savců podél dopravních koridorů: Případová studie (Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla)]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2011, 42(1), 177–188. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/42-1/methodological-aspects-of-monitoring-of-large-mammals-along-traffic-corridors-a-case-study-lagomorpha-carnivora-artiodactyla-ruzne-metodicke-aspekty-sledovani-velkych-savcu-podel-dopravnich-koridoru-pripadova-studie-lagomorpha-carnivora-artiodactyla
Lynx, nová série | 2011/42/1

Roads comprise an extensive network in the Czech Republic that fragments the landscape. Such linear structures significantly and negatively affects wildlife and animal populations, and influences the appearance and structure of habitats. This study was aimed to monitor the occurence of lagomorphs, artiodactyls, and carnivorans in the vicinity of roads in the Nová Pec – Přední Zvonková – Zadní Zvonková – state border area using a combination of several methods. With the aid of tracking in snow, night monitoring, and photo traps, the incidence of 18 species of mammals from monitored groups was evidenced in an extended area along the monitored traffic ways. Differences in results between the individual methods were due to the use of different methodological procedures in the vegetation and non-vegetation seasons. For this reason, the observation frequency for individual species also varied.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím