Seznam mammaliologických bakalářských, diplomových, rigorosních, disertačních a habilitačních prací obhájených na biologické fakultě Jihočeské univerzity (1991–2004) [Bachelor (B.Sc.), Master (M.Sc.), Doctor (Ph.D.), and Habilitation (Assoc. Prof.) theses

Stránky 259–264
Lynx, nová série | 2004/35/1

The Faculty of Biological Science (University of South Bohemia, České Budějovice) was established 1991. In total, 46 bachelor theses, 19 diploma and 2 PhD theses were defended within the time span of 1991–2004 at the faculty. All theses are deposited it the Common Library of the Academy of Science and the Faculty of Biological Science in České Budějovice. All theses can be found in the electronic catalogue of this library.

Kompletní článek

Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím