Comparison of cranial measurements of the field vole Microtus agrestis from the Beskydy Mts. and the Českomoravská vrchovina Highlands [Srovnání lebečních rozměrů hraboše mokřadního, Microtus agrestis, z Beskyd a Českomoravské vrchoviny]

Stránky 43–48
Citace JÁNOVÁ, Eva. Comparison of cranial measurements of the field vole Microtus agrestis from the Beskydy Mts. and the Českomoravská vrchovina Highlands [Srovnání lebečních rozměrů hraboše mokřadního, Microtus agrestis, z Beskyd a Českomoravské vrchoviny]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2004, 35(1), 43–48. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/35-1/comparison-of-cranial-measurements-of-the-field-vole-microtus-agrestis-from-the-beskydy-mts-and-the-ceskomoravska-vrchovina-highlands-srovnani-lebecnich-rozmeru-hrabose-mokradniho-microtus-agrestis-z-beskyd-a-ceskomoravske-vrchoviny
Lynx, nová série | 2004/35/1

Skull measurements taken in the field vole Microtus agrestis specimens coming from natural wet meadows in the Českomoravská vrchovina Highlands and from clearcuts induced by air pollution in the Beskydy Mts. were compared. The results showed that some cranial measurements of females from the Beskydy Mts. were smaller than those of females from the Českomoravská vrchovina Highlands, which can be a consequence of differences in body size. No differences in cranial measurements or body size were observed in males. In some cases differences in measurements between males and females from the Beskydy Mts. were found.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím