Pygmy white-toothed shrew Suncus etruscus recorded in the Southern Alps of Slovenia [Bělozubka nejmenší (Suncus etruscus) nalezena v jižních Alpách Slovinska]

Stránky 61–64
Citace KRYŠTUFEK, Boris. Pygmy white-toothed shrew Suncus etruscus recorded in the Southern Alps of Slovenia [Bělozubka nejmenší (Suncus etruscus) nalezena v jižních Alpách Slovinska]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2003, 34(1), 61–64. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/34-1/pygmy-white-toothed-shrew-suncus-etruscus-recorded-in-the-southern-alps-of-slovenia-belozubka-nejmensi-suncus-etruscus-nalezena-v-jiznich-alpach-slovinska
Lynx, nová série | 2003/34/1

Three new records of Suncus etruscus in Slovenia have shifted the known border range northwards. Of a particular interest is the record made at Ladrski vrh near Kobarid, which is already within the southern fringes of the Alps. Mediterranean climate spreads deep into the Alps along the Soča valley where Ladrski vrh is located, enabling dispersion of some thermophilic plants and animals. The record of S. etruscus in the Alps is thus within the framework of a broader biogeographic pattern and does not violate any of the climatic borders proposed so far as the limiting factor of the species’ distribution range.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím