Quantitative and qualitative characteristics of bat fauna of the Dobšinská Ice Cave (E Slovakia) [Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie fauny netopierov Dobšinskej ľadovej jaskyne]

Stránky 47–58
Citace BOBÁKOVÁ, Lucia. Quantitative and qualitative characteristics of bat fauna of the Dobšinská Ice Cave (E Slovakia) [Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie fauny netopierov Dobšinskej ľadovej jaskyne]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2002, 33(1), 47–58. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/33-1/quantitative-and-qualitative-characteristics-of-bat-fauna-of-the-dobsinska-ice-cave-e-slovakia-kvantitativne-a-kvalitativne-zlozenie-fauny-netopierov-dobsinskej-ladovej-jaskyne
Lynx, nová série | 2002/33/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím