Quantitative and qualitative characteristics of bat fauna of the Dobšinská Ice Cave (E Slovakia) [Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie fauny netopierov Dobšinskej ľadovej jaskyne]

Pages 47–58
Lynx, new series | 2002/33/1Share on Social Networks
Rozumím