Quantitative and qualitative characteristics of bat fauna of the Dobšinská Ice Cave (E Slovakia) [Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie fauny netopierov Dobšinskej ľadovej jaskyne]

Pages 47–58
Citation BOBÁKOVÁ, Lucia. Quantitative and qualitative characteristics of bat fauna of the Dobšinská Ice Cave (E Slovakia) [Kvantitatívne a kvalitatívne zloženie fauny netopierov Dobšinskej ľadovej jaskyne]. Lynx, new series. Prague: National Museum, 2002, 33(1), 47–58. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/lns/33-1/quantitative-and-qualitative-characteristics-of-bat-fauna-of-the-dobsinska-ice-cave-e-slovakia-kvantitativne-a-kvalitativne-zlozenie-fauny-netopierov-dobsinskej-ladovej-jaskyne
Lynx, new series | 2002/33/1Share on Social Networks
Rozumím