Hmyzožravci a hlodavci v ČR – souhrn nepublikovaných faunistických dat z diplomových prací obhájených na Přírodovědecké fakultě MU v Brně [Insectivores and rodents in the Czech Republic – summary of unpublished faunistic data from diploma (M.Sc.) theses defended at the Faculty of Science, Masaryk University in Brno.]

Stránky 133–140
Citace KONEČNÝ, Adam a BRYJA, Josef. Hmyzožravci a hlodavci v ČR – souhrn nepublikovaných faunistických dat z diplomových prací obhájených na Přírodovědecké fakultě MU v Brně [Insectivores and rodents in the Czech Republic – summary of unpublished faunistic data from diploma (M.Sc.) theses defended at the Faculty of Science, Masaryk University in Brno.]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 2002, 33(1), 133–140. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/33-1/hmyzozravci-a-hlodavci-v-cr-souhrn-nepublikovanych-faunistickych-dat-z-diplomovych-praci-obhajenych-na-prirodovedecke-fakulte-mu-v-brne-insectivores-and-rodents-in-the-czech-republic-summary-of-unpublished-faunistic-data-from-diploma-msc-theses-defended-at-the-faculty-of-science-masaryk-university-in-brno
Lynx, nová série | 2002/33/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím