Hmyzožravci a hlodavci v ČR – souhrn nepublikovaných faunistických dat z diplomových prací obhájených na Přírodovědecké fakultě MU v Brně [Insectivores and rodents in the Czech Republic – summary of unpublished faunistic data from diploma (M.Sc.) theses defended at the Faculty of Science, Masaryk University in Brno.]

Pages 133–140
Lynx, new series | 2002/33/1Share on Social Networks
Rozumím