Některé zajímavosti z biologie sajgy, Saiga tatarica Linné, 1766 [Some notes on the Biology of Saiga tatarica Linné, 1766]

Stránky 1–8
Citace BANNIKOV, Andrej G.. Některé zajímavosti z biologie sajgy, Saiga tatarica Linné, 1766 [Some notes on the Biology of Saiga tatarica Linné, 1766]. Lynx, nová série. Praha: Národní muzeum, 1, 1(1), 1–8. DOI: https://doi.org/. ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/lnsr/1-1/nektere-zajimavosti-z-biologie-sajgy-saiga-tatarica-linne-1766-some-notes-on-the-biology-of-saiga-tatarica-linne-1766
Lynx, nová série | 1962/1/1

In the present paper, the data about biology and contemporary numerical state of Saiga tatarica (Linné, 1766) on the territory of USSR, are given.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím