Občanská věda: její význam a motivace účastníků v návaznosti na projekt City Nature Challenge

Stránky 49-64
DOI 10.37520/jnmpnhs.2020.006
Klíčová slova občanská věda, iNaturalist, diverzita, biomonitoring, dobrovolnictví, mobilní aplikace, City Nature Challenge
Typ článku Recenzovaný článek
Citace CALTOVÁ, Petra, TYMR, František, KULHAVÁ, Zdeňka a TLÁSKAL, Vojtěch. Občanská věda: její význam a motivace účastníků v návaznosti na projekt City Nature Challenge. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 2020, 189(1), 49-64. DOI: https://doi.org/10.37520/jnmpnhs.2020.006. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/189-1/obcanska-veda-jeji-vyznam-a-motivace-ucastniku-v-navaznosti-na-projekt-city-nature-challenge
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2020/189/1

Předkládaná studie pojednává o významu občanské vědy, jakožto formy vědeckého výzkumu za účasti laické veřejnosti. Podstatným, i když do dnešní doby relativně málo studovaným faktorem ovlivňujícím úspěšnost těchto projektů, je motivace účastníků. Studie se na základě výsledků dotazníkového šetření (n = 94) snaží nastínit problematiku motivace a zapojení široké veřejnosti, a to na příkladu občanskovědního projektu City Nature Challenge: Praha s využitím mobilní aplikace iNaturalist. Výsledky studie ukazují, že účastníci projektu vidí jeho význam v mapování živé přírody ve spolupráci s veřejností a zároveň v popularizaci městské biodiverzity i nutnosti její ochrany. Je patrné, že okolo projektu City Nature Challenge vzniká stabilní komunita zájemců o přírodu, kterou je potřeba motivovat odpovídajícím způsobem a dále studovat možnosti její motivace a změny v jejím chování a postojích.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím