2011/180/1

ISSN : 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Vedoucí redaktor : RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.)
ks