Dr. Rudolf Jan Prokop – 70th birthday (Rudolf before his employment at the National Museum, Praha)

Stránky 6-10
Citace

REPORTS

PETR, V.. Dr. Rudolf Jan Prokop – 70th birthday (Rudolf before his employment at the National Museum, Praha). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 2004, 173(1-4), 6-10. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/173-1-4/dr-rudolf-jan-prokop-70th-birthday-rudolf-before-his-employment-at-the-national-museum-praha
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 2004/173/1-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím