Současný stav materiálně technické základny v oblasti konzervace, restaurování a ochrany muzejních předmětů v muzeích a galeriích Československa

Stránky 111-116
Citace ČEJKA, J.. Současný stav materiálně technické základny v oblasti konzervace, restaurování a ochrany muzejních předmětů v muzeích a galeriích Československa. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. Praha: Národní muzeum, 1990, 159(1-4), 111-116. ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/jotnmpnhs/159-1-4/soucasny-stav-materialne-technicke-zakladny-v-oblasti-konzervace-restaurovani-a-ochrany-muzejnich-predmetu-v-muzeich-a-galeriich-ceskoslovenska
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 1990/159/1-4Sdílení na sociálních sítích
Rozumím