Současný stav materiálně technické základny v oblasti konzervace, restaurování a ochrany muzejních předmětů v muzeích a galeriích Československa

Pages 111-116
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series | 1990/159/1-4Share on Social Networks
Rozumím