Wallroth´s collection of vascular plants in the herbarium of the National Museum, Prague

Stránky 5-37
Citace SEN., Jindřich Chrtek a SKOČDOPOLOVÁ, Blanka. Wallroth´s collection of vascular plants in the herbarium of the National Museum, Prague. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2008, 64(1), 5-37. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-1/wallroths-collection-of-vascular-plants-in-the-herbarium-of-the-national-museum-prague
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím