Complements to the anatomical knowledge of Cyclurus macrocephalus Reuss (Pisces, Actinopterygii) from the Eocene of Kučlín, Bohemia, Czech Republic.

Stránky 39-43
Citace GAUDANT, Jean. Complements to the anatomical knowledge of Cyclurus macrocephalus Reuss (Pisces, Actinopterygii) from the Eocene of Kučlín, Bohemia, Czech Republic. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 2008, 64(1), 39-43. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-1/complements-to-the-anatomical-knowledge-of-cyclurus-macrocephalus-reuss-pisces-actinopterygii-from-the-eocene-of-kuclin-bohemia-czech-republic
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím