Jindřich Chrtek (1930-2008)

Stránky 3-4
Citace POUZAR, Zdeněk. Jindřich Chrtek (1930-2008). Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 2008, 64(1), 3-4. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/64-1/jindrich-chrtek-1930-2008
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 2008/64/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím