Zoned quartz-amethyst veins near the village of Bochovice in the Třebíč area.

Stránky 1-20
Citace MRÁZEK, Ivan, Luboš, REJL. Zoned quartz-amethyst veins near the village of Bochovice in the Třebíč area.. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis. Praha: Národní muzeum, 36, 36(1), 1-20. DOI: https://doi.org/. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/36-1/zoned-quartz-amethyst-veins-near-the-village-of-bochovice-in-the-trebic-area
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1980/36/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím