Problematic Podozamites-like leaves from the Upper Cretaceous of the Bohemian Massif.

Stránky 21-34
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis | 1980/36/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím