Problematic Podozamites-like leaves from the Upper Cretaceous of the Bohemian Massif.

Stránky 21-34
Citace HLUŠTÍK, Antonín. Problematic Podozamites-like leaves from the Upper Cretaceous of the Bohemian Massif. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1980, 36(1), 21-34. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/36-1/problematic-podozamites-like-leaves-from-the-upper-cretaceous-of-the-bohemian-massif
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1980/36/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím