Baroque-period burials from St. Henry_s church in the Prague New Town.

Stránky 91-107
Citace VYHNÁLEK, Luboš, MARTINEC, Vladimír a HANÁKOVÁ, Hana. Baroque-period burials from St. Henry_s church in the Prague New Town. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1975, 31(1-2), 91-107. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/31-1-2/baroque-period-burials-from-st-henrys-church-in-the-prague-new-town
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1975/31/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím