Geographical and ecologic variability of perch and history of its distribution from Eurasia to North America.

Stránky 57-90
Citace ČIHAŘ, Jiří . Geographical and ecologic variability of perch and history of its distribution from Eurasia to North America. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1975, 31(1-2), 57-90. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/31-1-2/geographical-and-ecologic-variability-of-perch-and-history-of-its-distribution-from-eurasia-to-north-america
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1975/31/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím