Palaeofloristical studies in the Cretaceous and Tertiary of the basins of Southern Bohemia and in the region of Plzeň. / Paleofloristické studie v křídových a třetihorních uloženinách jihočeských pánví a pánve plzeňské.

Stránky 7-34
Citace NĚMEJC, František. Palaeofloristical studies in the Cretaceous and Tertiary of the basins of Southern Bohemia and in the region of Plzeň. / Paleofloristické studie v křídových a třetihorních uloženinách jihočeských pánví a pánve plzeňské. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1968, 24(1), 7-34. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/24-1/palaeofloristical-studies-in-the-cretaceous-and-tertiary-of-the-basins-of-southern-bohemia-and-in-the-region-of-plzen-paleofloristicke-studie-v-kridovych-a-tretihornich-ulozeninach-jihoceskych-panvi-a-panve-plzenske
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1968/24/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím