The type determination of some pachyodont lamellibranchs in the Cretaceous of Bohemia. / Stanovení typů některých pachyodontních mlžů z české křídy.

Stránky 35-47
Citace ZÁZVORKA, Vlastislav. The type determination of some pachyodont lamellibranchs in the Cretaceous of Bohemia. / Stanovení typů některých pachyodontních mlžů z české křídy. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1968, 24(1), 35-47. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/24-1/the-type-determination-of-some-pachyodont-lamellibranchs-in-the-cretaceous-of-bohemia-stanoveni-typu-nekterych-pachyodontnich-mlzu-z-ceske-kridy
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1968/24/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím