Contribution to the Study of the Ontogeny of Nuculanid Pelecypods. / Příspěvek k studiu ontogeneze nuculanidních mlžů.

Stránky 57-73
Citace PRANTL, Ferdinand, RŮŽIČKA, Bohuslav a HAJKR, Oldřich. Contribution to the Study of the Ontogeny of Nuculanid Pelecypods. / Příspěvek k studiu ontogeneze nuculanidních mlžů. Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Praha: Národní muzeum, 1961, 17(1-2), 57-73. ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/fiamnpsbhn/17-1-2/contribution-to-the-study-of-the-ontogeny-of-nuculanid-pelecypods-prispevek-k-studiu-ontogeneze-nuculanidnich-mlzu
Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis | 1961/17/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím